Containrar
 

 

Under 2019 finns det trädgårdscontainer runt nästan varje månadsskifte på Sångarevägens parkeringsplats. Det får absolut inte slängas plastsäckar eller annat som inte är trädgårdsavfall i denna. Om det finns annat avfall i containern kommer den att gå som blandat avfall och kommer då att kosta 700 kr/ton exkl. moms extra.

29/3 - 8/4
26/4 - 6/5
24/5 - 3/6
28/6 - 8/7 26/7 - 5/8
23/8 - 2/9
27/9 - 7/10
25/10 - 4/11

På Uardavägens parkeringsplats finns två containrar för tidningspapper, kartong, glas, plåt, plast, batterier (inkast på kortsidan av containern).

Om någon av containrarna är full, kontakta den ansvarige inom styrelsen, och inte Renhållningsverket. Om containern är full, lämna då inte avfallet/returpappret utanför containern, utan återkom när den är tömd. Tänk på att det är vi själva som ansvarar för hur det ser ut i området kring containrarna och betalar för mängden skräp vi slänger, både med avseende på volym och vikt. Containern med kartong töms varje vecka och den med tidningspapper töms var 4:e vecka.

Spisar, kylskåp, frysboxar etc. hämtas av Lunds Renhållningsverk mot en kostnad på 225 kr (maj 2014) om man ringer till dem, tel 046-35 53 90.

Om man är osäker på hur olika sopor ska återvinnas kan man gå in på Renhållningsverket och ladda ner en sorteringsguide http://www.lund.se/Global/Förvaltningar/Lunds%20renhållningsverk/Broschyrer/sortguide13A3w.pdf