Frågor och svar
 

   
 

 

Bredband på Spexaren (november 2016)

Samfällighetens har nu i över 7 år haft avtal med Riksnet för leverans av bredbandstjänster. Avtalet har nu löpt ut. Styrelsen har den senaste tiden tagit in flera offerter och vi har nu tecknat ett nytt avtal med Ownit. För samfällighetens medlemmar innebär det ett antal förbättringar utan att några större förändringar krävs.

                             Hastighet: upp till 1000 Mbit/s (tidigare 100 Mbit/s)
                             Pris: 120:-/månad (faktureras tillsammans med avgiften till samfälligheten)

Hastigheten kommer att bli upp till 1000 Mbit/s. Beroende på avstånd mellan bostad och utrustning på området kan hastigheten bli lägre för vissa. Alla bör dock få mer än 500 Mbit/s. Den router som ni eventuellt använder idag kan även fortsättningsvis användas, men den kan eventuellt göra att lägre hastigheter erhålls. Ny router kan exempelvis beställas genom Ownit eller köpas i affär.

Avgiften för bredband kommer från årsskiftet att kunna sänkas från 150:- till 120:-. Styrelsen har också funderingar på att framöver inkludera bredbandet i månadsavgiften för alla boende. Detta skulle kunna sänka kostnaden ytterligare och också minska administrationen.

Störningar i bredband 30/11

Övergången till Ownit kommer att ske onsdagen den 30/11. Arbeten med att byta ut central utrustning kommer att ske denna dag över hela området och internet kommer inte att fungera som vanligt när detta sker. Till kvällen ska allt dock fungera igen.

Aktivering av bredband via Ownit

När Ownit har fått igång bredbandsuppkopplingen på eftermiddagen den 30/11 så behöver du öppna din webbläsare och öppna någon sida. Du kommer då komma till en sida hos Ownit där du ska ange dina uppgifter för att identifiera dig för den anslutning du använder. Därefter behöver Ownit cirka 30 minuter för att anslutningen ska aktiveras automatiskt, sedan är det bara att surfa som vanligt.

Ownit kommer inom kort att skicka ut ett brev med information om bredband, telefoni och tv till alla boende på området. Alla tjänster som de erbjuder är tillval. Man behöver inte köpa/beställa något om man inte vill.

Värt att notera är att Ownit har ett erbjudande om gratis router om man beställer telefoni.

E-post & hemsidor

De av samfällighetens medlemmar som har epost eller hemsidor genom Riksnet (dvs adress som slutar med spexaren.riksnet.nu, lund.riksnet.se, datapost.se, datorpost.se, gbps.se) kommer att behöva hitta annan adress. Vi kommer att betala till Riksnet så att adresserna finns kvar fram till 30/6-2017. Ni bör därför snart att se er om efter annan adress. Ownit kommer att erbjuda liknande, annars finns gratistjänster såsom Gmail, hotmail, mfl.

Telefoni

Några boende på området har idag IP-telefoni genom Riksnet. Dessa abonnemang kommer även fortsättningsvis att fungera, men det kan vara värt att överväga att byta till Ownit’s telefoni.

TV

Ownit erbjuder tv-tjänster. Dessa är helt fristående från de tv-tjänster som levereras via antennuttaget av Sydantenn.  Tjänsterna via antennuttaget kommer inte att förändras något i samband med bytet av bredbandsleverantör.

Frågor

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen på bredband@spexaren.info

Hälsningar Styrelsen för Samfälligheten Spexaren

 

 

Äldre info:

 

BREDBAND

Vanligtvis finns bredbandsuttaget i hallen under trappan. I källarhus kan placeringen variera lite. Den vita dosan måste öppnas för att man ska kunna ansluta nätverkskabeln, detta görs genom att ena halvan dras/trycks loss.

Anslutningen till varje enskilt hushåll är 100 Mbit/s i båda riktningar och levereras av Riksnet (www.riksnet.se). In till området är anslutningen 1 Gbit/s.  

Bredband kan tecknas med denna blankett, lämna den ifylld i postlådan på Kvartersgården. Det är samfälligheten som hanterar beställningar av bredband samt fakturering av avgiften. Avgiften är för närvarande (augusti 2014) 150 kr/månad.

Det ingår tjänster såsom epost, hemsida, mm. Bredband är en förutsättning för att kunna beställa exempelvis IP-telefoni. IP-telefoni tecknas direkt via Riksnets hemsida.

I princip räcker det med att köpa en nätverkskabel (TP-kabel) och koppla ihop datorn med uttaget, dessa kablar finns i längder från 1-25 m. Det behövs inget modem, dock rekommenderar vi att ni installerar en bredbandsdelare (router) mellan datorn och uttaget. Detta ger högre säkerhet, möjlighet att ansluta flera datorer, möjlighet till trådlös anslutning. Router (och kabel) kan köpas på Kjell&Co/Teknikmagasinet/Siba/Elgiganten/MediaMarkt för 300-500 kr (något mer om den ska klara trådlöst).  

Har du någon annan fråga?

Skicka ett mail till bredband@spexaren.info så försöker vi svara och lägga in det här också.

TV

Från och med 1 oktober 2012 levererar Sydantenn  vårt tv-nät. I avtalet ingår ett basutbud. Kostnaden för kabel-tv tas ut via månadsavgiften. Eventuella extrakanaler levereras endast till enskilda hushåll. Serviceavtalet omfattar bland annat fel som beror på defekter i samfällighetens ledningsnät. Avtalet gäller även för flyttning av antennuttag eller inkoppling av nya antennuttag. Serviceavtalet gäller inte fel som uppstår i tv-apparaten. Om man vill beställa digital-tv kan man kontakta Sydantenns 
Kundtjänst 040-601 22 22.